Her bir satır, sütun parçasında bir rakam sadece bir kez kullanılabilir. Her bir satır parçasına yerleştirdiğiniz rakamların toplamı o satır parçasının sol tarafın daki üçgen hanedeki toplama eşit olmalı. Her bir sütun parçasına yerleştirdiği- niz rakamların toplamı üst tarafındaki üçgen hanedeki toplama eşit olmalıdır.